Trang

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ YÊU CẦU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM PHẢI TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀNU.S. Secretary VIETNAM GOVERNMENT REQUIREMENTS MUST RESPECT HUMAN RIGHTS


            Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton 
              SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU                 Cuộc đối thoại cấp cao về vấn đề Nhân Quyền giữa Ngoại Trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton và Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York trong thời gian tới là dấu hiệu đáng mừng cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam chúng ta đặc biệt là những người đang sống trong sự cai trị hà khắc và độc đoán của tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Điều phấn khởi hơn cả cho chúng ta là đề cập của Ngoại Trưởng Clinton liên quan đến cách đối xử của giới cầm quyền Hà Nội với các nhân vật lãnh đạo Tôn Giáo và Giáo Hội Thiên Chúa tại Việt Nam.

           Tầm quan trọng của cuộc đối thoại cấp cao sắp tới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về vấn đề Nhân Quyền một lần nữa cho thấy chính sách nhất quán của Hoa Kỳ là ủng hộ Việt Nam phát triễn kinh tế, ổn định chính trị thông qua chính sách ngoại giao luôn gắn liền với các điều kiện trong việc thúc đẩy và yêu cầu Việt Nam tôn trọng Nhân Quyền. Giờđây,chính phủ Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thật sự tôn trọng Nhân Quyền, tôn trọng tự do và dân chủ của người dân Việt Nam để đổi lấy việc ủng hộ to lớn từ phía đồng minh Hoa Kỳ trong việc phát triễn kinh tế và ổn đinh về chính trị cho đất nước. Chính quyền cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục phớt lờ trước tình hình cấp thiết của đất nước cũng như phải mau chóng đáp ứng mọi nguyện vọng chính đáng của người dân trong việc bảo vệ hữu hiệu đất nước và ngay cả trong tiến trình dân chủ hóa cho quê hương đất nước.


               High-level dialogue on human rights issues between the United States Secretary of State Hillary Clinton and Foreign Minister Pham Binh Minh Vietnam on the sidelines of a meeting of the UN General Assembly in New York in time to be a sign Fortunately for all of Vietnam community especially those of us who live in oppressive rule and dictatorship of the party group leaders and the communist state of Vietnam. What excited than we are referring to the Clinton-related behavior of the authorities in Hanoi with characters Religious leaders and the Catholic Church in Vietnam.

           The importance of high-level dialogue between the United States to come and Vietnam on human rights issues again showed a consistent policy of the United States is supported Vietnam's economic development, political stability through foreign policy is always associated with the conditions of the promotion and asked Vietnam to respect human rights. At now,, the government of Vietnam is no longer any choice but to truly respect human rights, respect for freedom and democracy of the people of Vietnam in exchange for the tremendous support from U.S. allies in economic development and political stability to the country. Vietnam's communist government can not continue to ignore the urgent situation of the country as well as to quickly meet the legitimate aspirations of the people to effectively protect the country and even in the Democratization of the homeland.
 Thứ Hai, 26 tháng 9 2011

Ngoại trưởng Mỹ thảo luận về nhân quyền với Ngoại trưởng Việt Nam


  • E-mail
  • In
  • Ý kiến

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton
Hình: Reuters
Ngoại trưởng Clinton đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại cấp cao Mỹ-Việt sắp tới về vấn đề nhân quyền khi bà gặp Ngoại trưởng VN bên lề cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York
Trong một buổi họp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ  Hillary Clinton đã hối thúc Việt Nam trong vấn đề nhân quyền.
Một giới chức cao cấp của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết bà Clinton đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại cấp cao sắp tới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về vấn đề nhân quyền khi bà gặp ông Minh bên lề cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.
Giới chức này, xin giấu tên, cho biết bà Clinton đặc biệt yêu cầu người tương nhiệm bên phía Việt Nam hãy xét đến các vấn đề liên quan đến cách đối xử với những nhân vật tôn giáo và các giáo hội Thiên chúa tại Việt Nam.
Bộ Ngoại giao cho biết hai giới chức cũng thảo luận về một loạt các vấn đề gồm các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Biển Ðông, trợ giúp của Hoa Kỳ để phòng chống AIDS tại Việt Nam và hợp tác giữa hai nước trong các lãnh vực khoa học và giáo dục. 

Trước đây trong tháng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo trong phúc trình hằng năm về tự do tín ngưỡng rằng trong khi hiến pháp Việt nam bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, chính phủ đưa ra những qui định và trong một số trường hợp lại hạn chế quyền hành đạo.

Chính phủ Việt Nam bác bỏ phúc trình này, nói phúc trình là một đánh giá thiên lệch căn cứ trên những thông tin không đầy đủ.

Hoa Kỳ thường xuyên chỉ trích cung cách xử sự trong vấn đề nhân quyền của Việt Nam, ngay cả khi Hoa Kỳ tìm cách cải thiện hợp tác chiến lược với quốc gia Ðông Nam Á này. 

VOA Vietnamese Updated Tuesday, September 27, 2011 RSS
 Monday, September 26, 2011
Clinton discusses human rights with Vietnam Foreign Minister
 Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary ClintonClinton stressed the importance of high-level dialogue on the upcoming US-Vietnam human rights issues when she met Foreign Minister of Vietnam on the sidelines of the meeting the United Nations General Assembly in New York
In a meeting with Foreign Minister of Vietnam Pham Binh Minh, Secretary of State Hillary Clinton urged Vietnam in human rights issues.

A high level officials of the U.S. State Department said that Mrs. Clinton has emphasized the importance of the upcoming high-level dialogue between the United States and Vietnam on human rights issues when she met him on the sidelines of the meeting Minh of the UN General Assembly in New York.

The official who was incognito, said Mrs. Clinton specifically asked the same side of Vietnam to consider issues related to dealing with the character of religion and the Catholic Church in Vietnam .

Foreign Ministry officials said both of them also discussed a range of issues including territorial disputes in the South China Sea region, U.S. aid to fight AIDS in Vietnam and cooperation between the two countries in the areas of science and education.

Earlier this month, the U.S. State Department announced in the annual report on religious freedom that while Vietnam's constitution protects freedom of religion, the government made rules and in some cases to restrict religious practices.

Vietnam Government rejected the report, said the report is a biased assessment based on incomplete information.

The United States also frequently criticized the behavior of human rights issues in Vietnam, even if the United States seeking to improve strategic cooperation with Southeast Asian countries.
Nguồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét