Trang

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

ĐẾN BAO GIỜ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM MỚI ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN ĐỐI XỬ MỘT CÁCH NHÂN ĐẠO


DO NOT KNOW TO NEVER prisoners of conscience getting HUMANITARIAN behavior by GOVERNMENT?                                           

   Tù nhân chính trị khác, Ông Nguyễn Văn Trại sinh năm 1937. Ông còn 5 tháng nữa là mãn hạn tù và đang trong tình trạng bệnh hoạn nhưng vẫn không được nhà nước cộng sản đối xử nhân đạo và đã chết trong tù vào lúc 10giờ sáng ngày 11-07-2011.
      SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU


          
           Tù nhân chính trị,ông Trương Văn Sương đã chết trong tù hôm 12-09-2011. Ông là một cựu sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Do chính sách thù địch và sự trả thù hèn hạ của chính quyền cộng sản, ông bị bắt và giam giữ cải tạo kể từ năm 1975 đến 1982. Vào năm 1984, ông bị bắt trở lại và bị chính quyền cộng sản Việt Nam kết án tù chung thân với tội danh " phản động". Ông được tạm tha vào ngày 12 -07-2010 để điều trị y tế trong tình trạng sức khỏe không tốt do bệnh tật triền miên trong thời gian thụ án. Ngày 19-08-2011, ông bị chính quyền cộng sản Việt Nam bắt đưa trở lại nhà tù và đã qua đời sau 25 ngày kể từ ngày ông bị đưa trở lại nhà tù Nam Hà thuộc miền Bắc Việt Nam.

        Chúng ta khoan vội đề cập đến nguyên nhân và những tình tiết dẫn đến cái chết cho ông Sương, ngay cả nếu như ông qua đời do bệnh tật đi chăng nữa thì việc bắt giam trở lại một tù nhân đã 68 tuổi và trong tình trạng sức khỏe luôn suy yếu do bệnh tật trước đó để cuối cùng phải chết một cách thương tâm trong nhà tù là một việc làm hết sức vô nhân đạo. Chính quyền cộng sản Việt Nam không thể ngụy biện hay biện minh cho hành động tán tận lương tâm của mình bằng bất kỳ lý do nào. Chính quyền cộng sản luôn miệng rêu rao rằng nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện một chính sách nhân đạo qua đó tạo điều kiện cho những người phạm pháp có cơ hội thay đổi và hòa nhập vào xã hội. Tuy nhiên, chính quyền mặt khác luôn áp dụng sự phân biệt đối xử giữa tù nhân chính trị và các tù nhân khác. Sự phân biệt đối xử bao gồm một chính sách thù địch và sự trả thù hèn hạ dành cho những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm......

         Cái chết thương tâm của tù nhân chính trị Trương Văn Sương cũng gợi cho chúng ta nỗi âu lo và quan ngại về số phận của vị tù nhân lương tâm, Linh Mục Nguyễn Văn Lý người đã bị chính quyền cộng sản Việt Nam bắt đưa trở lại nhà tù hôm 25-07 vừa qua trong tình trạng sức khỏe yếu kém do phải chịu đựng khối u trong não vốn đã nhiều lần đe dọa tính mạng của Ngài trong thời gian bị giam cầm. Ngoài việc lên tiếng của đồng bào trong và ngoài nước, chính phù các nước cung như các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế cần có thêm những nỗ lực ngoại giao cũng như áp dụng mọi biện pháp chế tài cần thiết, đủ mạnh, đủ lực để buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải dừng ngay mọi chính sách thù địch và trả thù nhắm vào các tù nhân chính trị, các nhà Dân Chủ, Bất Đồng Chính Kiến và các nhà hoạt động Tôn Giáo vẫn đang bị chính quyền cộng sản Việt Nam giam giữ một cách sai trái bất chấp luật pháp, hiến pháp và công pháp Quốc Tế.              Political prisoners, Mr. Truong Van Suong died in prison on Monday 12-09-2011. He is a former officer of the South Vietnam regime.By hostitle policy and cowardly revenge of the communist government, he was arrested and detained improvement from 1975 to 1982. In 1984, he was arrested again and Vietnam's communist government sentenced to life imprisonment on charges of "reactionaries." He was paroled on 12 -07-2010 for medical treatment in poor health status due to chronic illness while serving. On 19-08-2011, he was Vietnam's communist government began to return to prison and died after 25 days he was sent back to prison Nam Ha in northern Vietnam.


         We refer to terms with the causes and circumstances leading to the death for him, even if he died due to illness, the matter back to the jailing of a 68-year-old prisoner in the state health are weakened by disease prior to the last to die a tragic way in the prison is in itself extremely inhumane. Vietnam's communist government can not excuse or justify for the action to take conscience of their approval by any reason. The communist government constantly claims that the State of Vietnam implemented a policy of humanitarian policies which facilitate the offense a chance to change and integrate into society. However, on the other hand government has always applied the discrimination between political prisoners and other prisoners. The discrimination, including a hostile policy and despicable revenge to the political prisoners, prisoners of conscience ......


         The tragic death of political prisoners Truong Van Suong also reminds us that anxiety and concern about the fate of prisoners of conscience, Father Nguyen Van Ly who was Vietnam's communist government began to become to prison last 25-07 hours in poor health conditions suffered by the brain tumor which had repeatedly threatened his life while in captivity. In addition to the voice of the people at home and abroad, governments as well as the International Human Rights organizations should be more diplomatic efforts and adopt all necessary sanctions, enough, enough power to force the communist government of Vietnam must stop all hostile policy and retaliation aimed at the political prisoners, the Democrats, political dissidents and activists Religion is still wrongfully detained by the communist government of Vietnam despite a legal, constitutional and international law.


Ông Trương Văn Sương đã chết sau khi bị bắt giam trở lại

Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok
2011-09-12
Ông Trương Văn Sương, cựu sĩ quan miền Nam bị án tù chung thân vì tội phản động, bị đưa trở lại nhà tù tháng trước sau một năm tạm tha để chữa bệnh, đã qua đời vào lúc 10:20 sáng nay, ngày 12 tháng Chín, hưởng thọ 68 tuổi.
RFA file
Ảnh chụp anh Trương văn Sương bên di ảnh vợ ngày được tạm tha về sau hơn 33 năm tù. Tại ngôi nhà nghèo nàn người vợ mỏi mòn đợi chờ đã không còn để đón anh. (tháng 7,2010)

Chỉ hai mươi lăm ngày sau

Từ Sóc Trăng, thứ nam của ông Trương Văn Sương là anh Trương Tấn Tài cho biết gia đình nhận tin là lúc một giờ trưa nay:
Vào 1 giờ thì ở trên trại điện cho cậu nói là báo cho anh Trương Văn Dũng biết ba đã mất rồi, 10:20 sáng ngày 12 tháng Chín. Thì Tài mới điện lên trên trại thì gặp một cán bộ, hỏi thì cán bộ đó không dám nói là chết rồi, cán bộ đó nói bây giờ tình cảnh nguy kịch lắm ráng  thu xếp lên liền đi. Mình mới hỏi ba con thật sự mất chưa chú, ông nói các cháu cứ lên lẹ đi. Thì anh Dũng mới điện lại cho cái ông thông báo đó thì ông mới nói là mất rồi.  
Trả lời đài Á Châu Tự Do về tin ông Trương Văn Sương mất, một cán bộ ở trại Nam Hà chỉ nói:
Cái đấy  chúng tôi không có trách nhiệm chúng tôi không biết, tôi không rõ, nên liên lạc với lãnh đạo của trại ...
Hiện trưởng nam của ông Trương Văn Sương là anh Trương Văn Dũng đang trên đường ra trại Nam Hà.
Ông Trương Văn Sương bị bắt năm 1984 , bị truy tố tội phản động, cấu kết  với một Việt kiều Pháp là Trần Văn Bá để chống phá chính quyền cách mạng  Việt Nam.
Sau đó ông Trấn Văn Bá bị án tử hình, ông Trương Văn Sương lãnh án chung thân và bị giam tại trại Nam Hà miền Bắc. Ngày 12 tháng Bảy 2010, vì đau ốm bệnh tật liên miên,  ông được tạm cho về nhà một năm để chữa chạy.
Đến ngày 19 tháng Tám ông Trương Văn Sương bị áp tải trở ra trại giam Nam Hà để tiếp tục thi hành án và đã qua đời   chỉ hai mươi lăm ngày sau khi trở lại vòng lao lý.   


Truong Van Suong has died after being arrested again
Thanh Truc, RFA reporter, Bangkok
2011-09-12
Truong Van Suong, a former Southern's official was sentenced to life imprisonment on charges of reactionary, brought back the prison last month after a year on parole for medical treatment, died at 10:20 this morning, day 12 September, enjoying life at 68 age.
RFA file
Photo Truong Van Suong beside the picture of his wife on parole after 33 years in prison. In the poor house, the wife was in longer waiting is not alive to greet him. (May 7.2010)

Only twenty-five days after
From Soc Trang, the second son of Truong Van Suong is Mr.Truong Tan Tai, he said the family received news at 1:00pm at noon today:
In the above camp at 1: o'lock called to him and ask him to say to Truong Van Dung that his father were died at 10:20 am on 12 September. Mr.Tai then on the new phone is having a camp staff, ask the staff did not dare say he is dead, officials said that the situation is now critical to try for arrangements went. Last I asked is my father dead really? , he said we, themselves come up quick. Mr. Dung made a new call back to him, he said that Mr.Suong was dead.
Replies Radio Free Asia about the information of Truong Van Suong's death, a camp official in Nam Ha said only:
So that we do not have the responsibility we do not know, I do not know, should contact the leader of the camp ...
The oldest son of Truong Van Suong, Mr. Truong Van Dung  is on his way to Camp Nam Ha now.
Truong Van Suong was arrested in 1984, charged with reactionary, colluded with a French overseas Vietnamese, Tran Van Ba ​​to undermine the revolutionary government of Vietnam.
Then Mr. Tran Van Ba was ​​death penalty, Mr. Truong Van Suong was sentenced to life imprisonment and detained in camps northern Ha Nam. On 12 July 2010, sick of constant illness, he was temporarily sent home a year for medical treatment.
On 19 August Mr Truong Van Suong was escorted back to prison Nam Ha to continue execution and died only twenty-five days after returning to prison.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét