Trang

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẢI TUYỆT ĐỐI TÔN TRONG QUYỀN SỐNG CON NGƯỜI


VIETNAM Communist government ABSOLUTELY MUST RESPECT the RIGHT of  people's LIVES


                                                                                                        

                                

    

      SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU
                Vụ án được báo Thanh Niên ghi nhận và cho đăng tải hôm 7 tháng 9, 2011 về  việc hai cán bộ công an điều tra tỉnh Nha Trang lạm dụng quyền hạn chức vụ xử dụng những biện pháp dã man như dùng dùi cui và roi điện để tra tấn khảo cung một người phụ nữ yếu ớt. Hình ảnh người công an trong chế độ cộng sản dùng vũ lực đánh đập, tra tấn ép cung thậm chí vượt quá giới hạn dẫn đến nhiều cái chết thương tâm cho người dân trong suốt nhiều năm qua đã không còn xa lạ gì với dư luận trong và ngoài nước. Các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế đã rất nhiều lần khuyến cáo và chỉ trích nhưng xem ra đã không đủ sức tác động đến tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam trước tính côn đồ và hành động dã man vô nhân đạo của giới công an, những người thay mặt pháp luật và chính quyền được mệnh danh bảo vệ cho công lý và người dân.


         Điều 5 trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền cùng với điều 7 trong Công Ước Quốc Tế về quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc đã quy định rõ, không ai có thể bị tra tấn hoặc bị đối xử  hay bị bắt chịu hình phạt một cách dã man, vô nhân đạo và nhục nhã. Chính quyền cộng sản Việt Nam trước nay vẫn luôn viện dẫn sự khác biệt về quan niệm Nhân Quyền của mỗi Quốc Gia qua phong tục tập quán và nét văn hóa riêng nhằm mục đích bảo vệ cho hành động vô nhân đạo của họ khi từ chối không tham gia vào công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc và tạo nên nền tảng cho việc xem thường tính mạng của người dân và sự lộng hành ngang ngược của công an trong suốt thời gian qua dẫn đến nhiều cái chết thương tâm cho người dân vô tội mà báo đài cùng các cơ quan truyền thông cũng như các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế luôn quan ngại và đề cập đến trong thời gian qua.         Đã đến lúc Chính Quyền cộng sản Việt Nam phải Tôn trọng Nhân Quyền và quyền sống của người dân. Phải bảo vệ hữu hiệu tính mạng của người dân mình bằng cách tham gia và triệt để hành động một cách nghiêm túc những điều khoản về chống tra tấn và lạm dụng nhục hình đã được quy định trong Công Ước về quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc đã ban hành kể từ năm 1948. Chính quyền cũng nên có những biện pháp xử lý  kiên quyết và đủ mạnh để răn đe những ai dám tiếp tục xem thường tính mạng của người dân. Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh và nhân loại không thể đối xử với nhau bằng bạo lực và những hành động không mang tính con người như những gì đã và đang còn tồn tại tại Việt Nam.         The case that Youth Newspaper  are recorded and published on Wednesday 7 September 2011 about two investigating police officers in Nha Trang provincial authorities abuse their positions and to use brutal measures such as batons and electric rods to torture  a weak woman. Pictures of police in the communist regime by force beatings, torture, coercion or even exceed the limit leading to the tragic death for many people over many past years had no stranger to public Comments and abroad. The International Human Rights organizations have many times recommended and criticized but seemed not enough to affect the group leader of the communist government of Vietnam before the thugs and act brutally inhumane gender of the police, who on behalf of law and government is known to protect justice and people.

         Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights along with article 7 in the International Covenant on Civil and Political Rights by the United Nations has clearly stated, no one can be tortured or subjected to or detained punished in a cruel, inhumane and humiliating. Vietnam's communist government has always been invoked before the differences in the concept of a National Human Rights through customs and culture separate the purpose of protecting the inhumane actions of their refusing not participate in the convention against torture by the United Nations and formed the basis for the disregard of people's lives and brazen abuse of police during the past led to many tragic death for innocent people that the media and other media agencies as well as International Human Rights organizations are concerned and mentioned in the past.

         It is time for Vietnam Communist Government to respect human rights and the Right of people's lives. Effective to protect the lives of his people by taking action and thoroughly in earnest terms of anti-torture and abuse of corporal punishment is stipulated in the Covenant on Civil and Political Rights The UN has issued since 1948. The government should also take measures to handle a resolute and strong enough to deter those who dared to continue to disregard the lives of people. We live in a civilized world and humanity can not treat each other with acts of violence and non-human as to what has survived in Vietnam.THANH NIÊN ONLINE

Chính trị - Xã hội


Political - Social
Hearing the two investigators using corporal punishment

08/09/2011 10:40

Ms. Lan was beaten black and blue - Photos L.P
(TNO) Today 7.9, Khanh Hoa People's Court said the proposed trial date of 14/09 will cause Capt Tran Ba ​​Tuan (35) and former Lt. Nguyen Dinh Decision (27 years, both agency officials CSDT - police Nha Trang City, Khanh Hoa) on charges of "using corporal punishment."
According to the indictment of the Supreme KSND Institute, on 28.11.2010, he T. in Nha Trang to the police to report the theft of household property and the suspects are three times (41, maid). Then she Lan taken based on Nha Trang City police to take testimony.

Here, two officers Tuan and decide to use a rubber baton, stun baton beatings, electric shot several times in the arms, legs, several times, forced her confessed the theft. Because of pain so she was beaten Lan confessed crooked ... On 29.11.2010, she was arrested Lan emergency and lost consciousness the next day at the detention. General Hospital of Khanh Hoa Lan was determined she had injuries to several large bruises on the hands, chest and legs.

Thien Nhan and Lien Phuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét