Trang

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM TIẾP TỤC CÓ HÀNH VI XEM THƯỜNG PHÁP LUẬT


VIETNAM Communist government continues to disregard LEGAL ACTS


                               
                                             DÒNG CHÚA CỨU THẾ


               SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU
               Chính quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục bắt giữ người trái pháp luật đối với anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình,một thanh niên Công Giáo và là một thành viên trong Ca Đoàn nhà Thờ. Ngày 19-09-2011, khoảng 10 mật vụ công an đã đột nhập vào tư gia chụp ảnh và bắt anh đem đi đến nay vẫn không ai biết nơi anh bị giam giữ. Việc bắt giam sai trái này được chính quyền thực hiện tương tự vụ việc bắt giữ hơn 10 thanh niên Công Giáo thuộc giáo phận Vinh và Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế vốn gây nhiều bức xúc trong dư luận cà nước trong thời gian qua.

           Càng ngày, chính quyền cộng sản Việt Nam càng tỏ ra nguy hiểm hơn khi luôn viện dẫn những điều khoảng mơ hồ và phi lý trong bộ luật hình sự để biện luận cho hành vi xem thường pháp luật của họ và ra sức bóp nghẹt tiếng nói của người dân. Chính quyền luôn áp dụng điều 88 " tuyên truyền chống chế độ" và điều 79 " âm mưu lật đổ chính quyền" để kết án mọi hành động liên quan đến việc bày tỏ quyền tự do ngôn luận của người dân. Dù là ôn hòa, người dân cũng không được phép bày tỏ nếu việc phát biểu đó đối kháng hay đi ngược lại quyền lợi và lợi ích của một cá nhân hay nhóm người trong tập thể lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. 


           Điều quan ngại nhất hiện nay là chính quyền cộng sản Việt Nam ngoài việc bất chấp dư luận phản đối trong nhân dân mà ngay cả phớt lờ mọi chỉ trích và lên án của Quốc Tế. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn viện dẫn rằng vì an ninh quốc gia họ tự cho phép chính quyền các cấp đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ và giam cầm tất cả những ai mà họ cảm thấy có sức ảnh hưởng hoặc đe dọa trực tiếp hay gián tiếp đến quyền cai trị độc đoán của họ bằng những ngôn từ ngụy biện nào là " vi phạm an ninh quốc gia, âm mưu lật đổ chính quyền" hay những văn từ đại loại như thế và thẳng tay trừng trị bất chấp Luật Pháp hay Hiến Pháp Nhà nước có cho phép hay không thậm chí ngay cả xem thường việc tuân thủ và chấp hành Công Pháp Quốc Tế.


                  Vietnam's communist government continues to arrest people for his unlawful Peter Tran Vu Anh Binh, a young Catholic and a member of the church choir. On 19-09-2011, approximately 10 police agents broke into his home and began his photography taken so far no one knew where he was detained. The wrongful arrest was made by authorities similar the arrest of more than 10 young Catholics of the diocese of Vinh and Communication Redemptorist be urgent capital in public opinion throughout the country in recent years.

           Increasingly, the communist government of Vietnam proved increasingly more dangerous as always invoke the terms of vague and unjustified in the criminal law to argue for legal acts despise their language and tried to strangle people say. The government has always applied Article 88 of "propaganda against the regime" and 79 "conspiracy to overthrow the government" to condemn all acts related to the expression of free speech rights of the people. Although benign, the people are not allowed to express that if the opposition or statement contrary to the interests and the interests of an individual or collective group of people in party and government leaders of Vietnam.


           It concerns today is Vietnam's communist government apart despite opposition in public opinion that even people ignore all criticism and condemnation of the International. The Communist regime of Vietnam has always cited as their own national security authorities for the oppressed, harassed, arrested and imprisoned all those who feel they have influence or threats directly or indirectly to the autocratic rule of their rhetoric with words is "violating national security, conspiracy to overthrow the government" or the written word like that and any crackdown Constitutional Law or approved state permit or not even look down and observe compliance with international law.Công an lại bắt cóc thanh niên Công giáo

22/09/11 3:46 PM
Công an lại bắt cóc thanh niên Công giáo

Sài Gòn – Theo nguồn tin riêng của VRNs, sáng thứ hai ngày 19/09/2011, anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình, ngụ tại 14/22 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn đã bị một nhóm khoảng 10 thanh niên tự xưng là an ninh mặc thường phục bất ngờ đột nhập vào nhà anh, chụp ảnh và bắt anh đi đâu không ai biết. Anh Bình bị bắt trên đường trở về nhà, sau khi hát lễ đám tang tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (vì anh là ca viên trong một ca đoàn). Anh Bình có vợ và một con khoảng 6 tuổi. Vợ anh là người đang đau yếu.

Thông tin ban đầu cho biết anh bị bắt vì có tham gia vào những cuộc nói chuyện trên diễn đàn paltalk về những vấn đề chính trị và xã hội. Nhưng thật ra, từ lâu nay có một công an mật vụ lân la làm quen với một ca viên trong ca đoàn của anh Bình để dò hỏi tin tức của các tu sĩ DCCT Sài Gòn. Tay mật vụ này thường xuyên moi thông tin liên quan đến các hoạt động tôn giáo tại Nhà thờ Kỳ Đồng và các sinh hoạt của ca đoàn, về từng thành viên trong ca đoàn. Các chuyến đi bác ái, từ thiện của ca đoàn nơi này nơi kia đều bị mật vụ theo dõi. Tay mật vụ này có lần đã hỏi anh ca viên mà anh ta quen biết: “Nếu sắp tới chúng tôi bắt nguội 2 linh mục DCCT thì cảm tưởng của anh thế nào?”.
Chiến dịch triệt phá các linh mục, tu sĩ DCCT và những cộng tác viên của nhà Dòng, mà nhiều người dự đoán, dường như ngày càng rõ nét. Cũng chính tay mật vụ trên đã từng nói: chúng tôi đã cài người trong tất cả các hội đoàn của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Có thể đây chỉ là trò tung tin nhằm chia rẽ các thành viên trong các hội đoàn và chia rẽ giáo xứ.
Xin anh chị em lui tới Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn hãy cẩn thận và cảnh báo cho nhau trước chiến dịch chia rẽ, phá hoại và khủng bố của công an.
Được biết anh Bình là người nhiệt thành tham gia các công tác xã hội của ca đoàn mà anh là thành viên. Anh thường đi thăm viếng các trung tâm của người khuyết tật, các trại mồ côi, nhà mở,… Anh còn là một người có tài năng về âm nhạc, anh sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ và từng sáng tác một số bài hát Đạo cũng như đời.
PV. VRNs
Nguồn: chuacuuthe.com

Police abduct young Catholics
22/09/11 3:46 PM

Saigon - The source of VRNs own, on Monday morning 19/09/2011, Peter Tran Vu Anh Binh, residing at 14/22 Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Saigon was a group of about 10 young men claiming to be plainclothes security suddenly breaks into his house, taking photos and ordered him to go where no one knows. Mr. Binh was arrested on the way home, after singing the funeral ceremony at the Church of Our Lady of Perpetual Help in Saigon (as he was a cantor in the choir). Binh has a wife and a child about 6 years old. His wife was ailing.

Initial information said he was arrested for participating in the conversation on Paltalk Forum on issues of politics and society. But in fact, so long a time as police agents become familiar with a cantor in the choir of asking him for news Reviews of Saigon Redemptorist priests. Secret Service regularly hands all information relating to the religious activities at the Church of Ky Dong and activities of the choir, for each member of the choir. The trip to charity, charity of the choir here and there were secret service track. Hand these agents once asked him cantor he knew: "If we were going to cool two Redemptorist priests are his feelings about?".
Campaign destroy the priests, the Redemptorist priests and the collaborators of the series, which many predict, it seems increasingly clear. The same agents on hand once said, we have installed the association in all the parishes of Our Lady of Perpetual Help in Saigon. Maybe this is a game rumored to divide the members of the association and separate parish.

Please brothers and sisters back to the Church of Our Lady of Perpetual Help Saigon careful and alert each other before the campaign divisive, destructive and terrorist police.

Mr. Binh is known to participate in the heat of social work of the choir that he was a member. He often went to visit the center of the disabled, orphanages, open house ... He was a talented in music, he mastered many use each instrument and composed some songs Religion and life.

PV. VRNs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét