Trang

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

ÁP LỰC BUỘC CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO TÔN GIÁO


PRESSURE The GOVERNMENT of VIETNAM  RESPECT on HUMAN RIGHTS and RELIGIOUS FREEDOM

                                                     
                                        


            SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU                   Đồng bào Việt Nam tại hải ngoại, các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế cũng như các chính khách, Dân Biểu và Nghị Sĩ Hoa Kỳ đang ra sức vận động và kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhanh chóng đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC thuộc các nước có nhiều vi phạm nghiêm trọng đến quyền tự do Tôn Giáo, trong bối cảnh Ngoại Trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton có cuộc đối thoại với Bộ Trưởng Việt Nam ông Phạm Bình Minh về tình hình nhân quyền, và cách đối xử của chính quyền với các vị lãnh đạo Tôn Giáo và Giáo Hội Thiên Chúa tại Việt Nam, bên lề cuộc hội nghị của Liên Hiệp Quốc tại New York Hoa Kỳ.


           Chính phủ Hoa Kỳ dưới áp lực của cộng đồng Quốc Tế đang từng bước hối thúc chính quyền cộng sản Việt Nam mở rộng Tự Do Tôn Giáo và tôn trọng Nhân Quyền, một chính sách ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực ngoại giao mà người có trách nhiệm truyền tải những thông điêp đó đến chính phủ Việt Nam hiện nay không ai khác hơn là Ngài David Bruce Shear tân đại sứ Hoa Kỳ vừa mới được bổ nhiệm thay thế cựu Đai Sứ Hoa Kỳ vừa hết nhiệm kỳ Ngài Michael Michalak hôm 20 tháng 08 vừa qua. Bên cạnh những nổ lực ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ, các cuộc vận động ráo riết của đồng bào hải ngoại và sức ép từ các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế buộc chính phủ Việt Nam phải tuyệt đối tuân thủ những cam kết Quốc Tế về Nhân Quyền thì mọi người dân trong nước chúng ta cũng cần có những nổ lực thích hợp để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đòi Tự Do và Dân Chủ cho quê hương Việt Nam chúng ta.


                  
                  Vietnam compatriots overseas, the International Human Rights organizations as well as politicians, of Representatives and U.S. Senate is trying to mobilize and call for the U.S. State Department quickly put Vietnam back on the list CPC of the more serious violations to freedom of Religion, in the context of U.S. Secretary of State Hillary Clinton have a dialogue with the Minister of Vietnam Pham Binh Minh on the situation of human rights, and the treatment with Religious leaders and the Catholic Church in Vietnam, on the sidelines of the UN conference in New York the United States.


            The U.S. government under pressure from the international community is gradually urged Vietnam's communist government to expand religious freedom and respect for Human Rights, a top policy priority in the field of diplomacy that has responsibility to convey that message to the government of Vietnam today is none other than David Bruce Shear his new ambassador to the United States has just been appointed to replace former U.S. Ambassador to both Michael Michalak His term expires last 20 August. Besides the diplomatic efforts of the United States, the campaign's aggressive expansion overseas compatriots and the pressure from the International Human Rights organizations forced the government of Vietnam must strictly comply with international commitments Human Rights, all people in the country we also need to have appropriate efforts to further promote the work of freedom and democracy for our homeland Vietnam.Cuộc vận động đưa VN trở lại danh sách CPC

Đỗ Hiếu, phóng viên RFA
2011-09-28
Theo công luận quốc tế và giới truyền thông hải ngoại thì quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo tại Việt Nam bị hạn chế, bị kiểm soát gắt gao, chỉ những tôn giáo do nhà nước dựng lên và quản lý mới được hoạt động.

Photo courtesy of wordpress.com
Ông Nguyễn Tấn Lạc tại buổi lễ ra mắt Ủy Ban Vận Động CPC

Vậy tại sao Hà Nội không bị Hoa Kỳ đưa tên vào danh sách CPC, tức là những quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo? Đỗ Hiếu trao đổi với ông Nguyễn Tấn Lạc, Điều Hợp Viên Ủy Ban Vận Động Đưa CSVN Trở Lại Danh Sách CPC, từ California.

Lý do

Đỗ Hiếu: Xin ông cho biết về mục đích, thành phần nhân sự và hoạt động của Ủy Ban Vận Động CPC?
Ông Nguyễn Tấn Lạc: Ủy Ban Vận Động CPC được thành lập với mục đích chính là tranh đấu cho tự do tôn giáo. Ủy ban vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC vì đây là một mục tiêu tranh đấu gần cận nhất có thể đạt được, để vận động Bộ Ngoại Giao hay quốc hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở vào danh sách CPC, làm áp lực với Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo. Về thành phần nhân sự thì chúng tôi có rất nhiều các vị cố vấn tại Vùng Hoa Thịnh Đốn cũng như các nơi khác, rất quen thuộc, là những vị nhân sĩ, giáo sư trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi bắt đầu chính thức hoạt động ngày 12 tháng 12, 2010, ngày ra mắt Ủy Ban tại Nam California. Xin nhắc lại mục đích chính của chúng tôi là để vận động và tranh đấu cho tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Đỗ HiếuTheo ông vì sao Hà Nội không bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa tên vào danh sách CPC?
Ông Nguyễn Tấn LạcSở dĩ kỳ này Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chưa đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC,  là không ngoài quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ muốn duy trì mới quan hệ gần cận với Việt Nam, khuyến khích, giúp Việt Nam đẩy mạnh sự thay đổi trong nước. Đó là điều không có gì ngạc nhiên, vì quyền lợi của Hoa Kỳ, mặc dù Bộ Ngoại Giao Mỹ nhìn nhận là còn rất nhiều vấn đề vi phạm tự do tôn giáo cũng như về nhân quyền ở Việt Nam.
Ủy Ban Vận Động CPC được thành lập với mục đích chính là tranh đấu cho tự do tôn giáo. 
Ô. Nguyễn Tấn Lạc
Hoa Kỳ chưa đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC, điều đó dễ hiểu,  nhưng chúng tôi nhìn thấy rằng, đúng ra  Bộ Ngoại Giao hay chính phủ Hoa Kỳ thấy quyền lợi của Hoa Kỳ cũng là quyền lợi của nhân dân Việt Nam, mà người dân Việt Nam đã bị cộng sản cai trị dưới một chế độ độc tài suốt ba phần tư thế kỷ qua, người dân không hề được hưởng quyền tự do căn bản, mà trong đó tự do tôn giáo là cái quyền cao nhất, thiêng liêng nhất thì đáng lẽ ra Hoa Kỳ nên đưa Việt Nam trở lại CPC. 
Sau khi đã cho ra khỏi danh sách này mấy năm, sự vi phạm tự do tôn giáo vẫn còn và rất trầm trọng, mỗi ngày một nhiều hơn. Quan niệm của Hoa Kỳ không sai, nhưng cũng nên cân nhắc rằng quyền lợi của nhân dân Việt Nam là quan trọng, trong mối bang giao giữa hai nước, chứ không phải là quyền lợi của đảng cộng sản Việt Nam, hay là nhà cầm quyền Việt Nam.” 

Kết quả

Đỗ Hiếu: Như vậy, công cuộc vận động của cộng đồng Người Việt hải ngoại và của Ủy Ban vận Động CPC có hy vọng đạt được kết quả như mong muốn hay không?

danviet.de-250.jpg
Cuộc đi bộ vì tự do tôn giáo Việt Nam tại California sáng 24/01/2010. Photo courtesy of danviet.de
Ông Nguyễn Tấn LạcĐây là một nhiệm vụ rất khó khăn, dù Bộ Ngoại Giao Mỹ không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, nay chúng tôi vẫn còn tiếp tục vận động Bộ Ngoại Giao để xét lại việc này. Chúng tôi rất đồng ý với ông Chủ Tịch Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ, cũng như dân biểu Ed Royce, dân biểu Sanchez và nhiều dân biểu khác đều nhìn nhận rằng quyết định vừa rồi của Bộ Ngoại Giao là một sai lầm, vì thế chúng tôi phải đẩy mạnh công cuộc vận động một lần nữa, mong rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ xét lại, hay ít ra cũng có một số biện pháp làm áp lực buộc Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo một cách đúng đắn để cho người dân trong nước được hưởng quyền tự do tôn giáo thực sự và những  quyền tự do căn bản khác.
Đỗ Hiếu: Nếu không bị Washington đưa vào lại danh sách CPC thì có cách nào khuyến cáo nhà cầm quyền Việt Nam, để yêu cầu họ cho các tôn giáo chân chính được sinh hoạt thật sự tự do?
Ông Nguyễn Tấn Lạc: Nếu Hoa Kỳ không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tôi nghĩ là Bộ Ngoại Giao vẫn có thể áp dụng những biện pháp khác, trong đó có những khuyến cáo hay những đòi hỏi, vẫn có thể làm được, yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng, cải thiện quyền tự do tôn giáo, bằng nhiều cách khác nhau. 
Đó là tùy theo sự khéo léo về ngoại giao qua vị đại sứ mới, có những khuyến cáo hay biện pháp đòi hỏi Việt Nam phải cho các tôn giáo thực sự đã có ở Việt Nam, hàng mấy nghìn năm qua, trước khi có đảng cộng sản, được tự do hoạt động. Những tôn giáo đã có từ lâu đời ấy, trước khi hoạt động đều phải xin phép nhà cầm quyền Việt Nam, là điều rất phi lý.
Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, điều đó sẽ buộc Việt Nam phải thi hành chính sách tự do tôn giáo một cách đúng đắn.
Ô. Nguyễn Tấn Lạc
Hoa Kỳ vẫn có thể áp dụng một số biện pháp nếu như chưa muốn đưa Việt Nam vào lại CPC, đã có dự trù từ những khuyến cáo này đến khuyến cáo khác, và cần nhấn mạnh rằng quyền lợi của Hoa Kỳ và quyền lợi của người dân Việt Nam là tối thượng và chính phủ Việt Nam cần phải lắng nghe tiếng nói của người dân trong nước, cũng như những khuyến cáo từ chính phủ Hoa Kỳ mà chấm dứt những hành vi đàn áp tôn giáo trong nước.
Dù được che đậy dưới bất cứ hình thức khéo léo gì, như các vụ lấy đất của Nhà Thờ để dùng vào những mục đích khác, hay ngăn cản sinh hoạt tôn giáo, bắt các tôn giáo lúc nào cũng phải xin phép, trình báo nội dung những buổi lễ cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, điều đó sẽ buộc Việt Nam phải thi hành chính sách tự do tôn giáo một cách đúng đắn.
Đỗ Hiếu: Xin cám ơn ông Nguyễn Tấn Lạc, Điều Hợp Viên, Ủy Ban Vận Động Đưa Cộng Sản Việt Nam Trở Lại Danh Sách CPC đã dành thời giờ cho đài chúng tôi.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

VN. campaign to return to list CPC
Do Hieu, RFA reporter
2011-09-28
According to international public opinion and the media overseas, the right to religious freedom, religious freedom in Vietnam is limited, with strict control, only the state religion by the new management set up and activated action.
Hanoi So why not put names on the U.S. list of CPC, ie the countries of particular concern for religious freedom? Understanding with Mr. Nguyen Tan Lac, Coordinator Campaign Committee CSTV Give Back to the CPC, from California.
Reason

Do Hieu: Can you tell us about the purpose, composition and operation of the Commission's CPC Campaign?
Mr. Nguyen Tan Lac: CPC Campaign Committee was formed with the main purpose is to fight for religious freedom. Campaign Committee put Vietnam back on the CPC list because this is a fight near the goal can be achieved most accessible, to lobby the State Department or Congress making Vietnam a CPC list, do apply forces in Vietnam to respect religious freedom. On the workers' representatives, we have a lot of counselors in Washington Region as well as others, are familiar, are the people who, a professor in the Vietnamese American community. We officially started operations on December 12, 2010, on the Commission launched in Southern California. Again, our main purpose is to advocate and fight for religious freedom in Vietnam.
Do Hieu: Hanoi said why not give the U.S. State Department called on the CPC list?
Mr. Nguyen Tan Lac: The reason this period the U.S. State Department has not put Vietnam on the CPC list, is not outside the national interest of the United States, because the U.S. wants to maintain close relations with Vietnam, access, encourage and help Vietnam promote change in the country. It is not surprising, because the interests of the United States, although the State Department recognizes that there are many issues of religious freedom violations and human rights in Vietnam.
The United States has not put Vietnam on the CPC list, it easy to understand, but we can see that indeed the State Department or U.S. government that the interests of the United States as well as the interests of the people of Vietnam, that the people of Vietnam have been ruled under a communist dictatorship for three quarters of a century, people are not entitled to fundamental freedoms, in which religious freedom is the highest authority, most sacred place, the United States ought to put Vietnam back on CPC.
Once out of this list for several years, a violation of religious freedom is still very serious and every day more and more. The concept of the United States is not wrong, but should also consider that the interests of the people of Vietnam are important, the relations between the two countries, rather than the interests of the Communist Party of Vietnam, or is the situation rights in Vietnam. "
Results

Do Hieu: So, the movement of overseas Vietnamese communities and the CPC of the campaign committee is hoping to achieve the desired results or not?
Mr. Nguyen Tan Lac: This is a very difficult task, even though the State Department did not put Vietnam back on the CPC list, today we still continue to exercise the State Department to reconsider this. We agree with Chairman of the Commission on International Religious Freedom by the United States, as well as Rep. Ed Royce, Rep. Sanchez and many other elected officials have admitted that last decision of the State Department as a wrong, so we must step up the campaign again, hoping that the State Department will reconsider, or at least some measures to pressure Vietnam to respect religious freedom properly to people in countries that enjoy freedom of religion really and other fundamental freedoms.
Do Hieu: If Washington was not included in the list is no way CPC recommended the government of Vietnam, to ask them for the true religion is life truly free?
Mr. Nguyen Tan Lac: If the U.S. does not put Vietnam back on the CPC list, I think the State Department still can apply other measures, including recommendations or requirements, can still be , asked Vietnam to respect and improve freedom of religion, in many ways.
It's up to the ingenuity of diplomacy by the new ambassadors, with the measures recommended or required for Vietnam to religion really had in Vietnam, every few thousand years before the party communism, are free to operate. The religion that was long ago, before the operation will ask the government of Vietnam, is very absurd.
The United States can still apply if some measures not want to put Vietnam on the CPC, had expected from these recommendations to other recommendations, and to emphasize that America's interests and the interests of Vietnam people is paramount and the government of Vietnam has to listen to the voice of the people in the country, as well as the recommendations from the U.S. government that put an end to acts of religious persecution in the country.
Whether covered under any form of something clever, like the case of Church land taken for use in other purposes, or to prevent religious activity, catch and religion always have to ask for permission, report content of the prayer meetings. I think the U.S. should speak out more strongly, it will force Vietnam to implement the policy of religious freedom properly.
Do Hieu: Thank you, Mr. Nguyen Tan Lac, Coordinator, Campaign Committee Communist Vietnam Give Back to the CPC took the time for our radio.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét